Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Det Ukendtes Boghandel. 
Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Det Ukendtes Boghandel.
Du kan bestille varer fra www.detukendtes.dk på følgende måder: enten direkte på webshoppen, eller via mail: ordre@detukendtes.dk, eller tlf: 3313 3701 mandag og fredag fra klokken 11-16.
Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Det Ukendtes Boghandel side, er denne af vejledende art. Det Ukendtes Boghandel indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.
Leveringstidspunkt og transport: Levering af varer fra Det Ukendtes Boghandel anses for sket, når du har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med Post Danmark. Leveringstid ca. 2-3 dage.
Pris og betaling: I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med Dankort.
Alle priser i Det Ukendtes Boghandel – på web-adressen https://www.detukendtes.dk – er inkl. moms. Undtaget er B2B aftaler.
Risikoen for varer købt af Det Ukendtes Boghandel overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation for eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Det Ukendtes Boghandel, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Det Ukendtes Boghandel.
Fortrydelsesret: Det Ukendtes Boghandel yder 30 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer.
Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Du har 2 års reklamationsret. Såfremt du modtager en forkert vare i forhold til din bestilling eller en beskadiget vare, skal du reklamere indenfor en rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 1 måned, anses reklamationen for værende rettidig.

Yderligere klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse ordre@detukendtes.dk.